FILTER & PARTS

Sediment Filter

Sediment Filter


คุณสมบัติไส้กรอง

 • กรองตะกอนหยาบขั้นต้น
 • กรองสิ่งสกปรกที่ปะปนมากับน้ำทุกชนิด เช่น
  - ทรายละเอียด
  - สนิทเหล็ก
  - เศษผง
  - จุลินทรีย์
 • สามารถกรองสิ่งเล็กกว่าเส้นผมได้ถึง 5 เท่า
 • ใช้เยื่อกรอง Polypropelyn Filter ขนาด 5 ไมครอน เพื่อปรับสภาพน้ำระดับหนึ่ง